پاور پوينت و جزوه برنامه سازي پيشرفته به زبان ++C

پاور پوينت و جزوه برنامه سازي پيشرفته به زبان ++C

پاور پوينت و جزوه برنامه سازي پيشرفته به زبان ++C

اين جزوه شامل 11 جلسه تدريس به صورت پاور پوينت بوده كه به آموزش زبان ++C مي پردازد . عنوان جلسات به صورت زير مي باشد :

 

 

 

 

 

جلسه اول: «مقدمات برنامه‌نويسي با C++»

جلسه دوم: «انواع اصلي»

جلسه سوم: «انتخاب»

جلسه چهارم: ‹‹تكرار»

جلسه پنجم: «توابع»

جلسه‌ ششم: « آرايه‌ها»

جلسه هفتم: «اشارهگرها و ارجاعها»

جلسه‌ هشتم: «رشتههاي كاراكتري و فايلها در ++Cاستاندارد»

جلسه نهم: «شيئ‌گرايي»

جلسه‌ دهم: «سربارگذاري عملگرها»  

جلسه يازدهم: «تركيب و وراثت»

 

زبان C يک زبان همه منظوره است. دستورالعمل‌هاي اين زبان بسيار شبيه عبارات جبري و نحو آن شبيه جملات انگليسي مي باشد. اين امر سبب مي‌شود که C يک زبان سطح بالا باشد که برنامه‌نويسي در آن آسان است.

++C که از نسل C است، تمام ويژگي‌هاي C را به ارث برده است. اما برتري فني ديگري هم دارد: C++ اکنون «شي‌گرا» است. مي‌توان با استفاده از اين خاصيت، برنامه‌هاي شي‌گرا توليد نمود. برنامه‌هاي شي‌گرا منظم و ساخت‌يافته‌اند، قابل روزآمد کردن‌اند، به سهولت تغيير و بهبود مي‌يابند و قابليت اطمينان و پايداري بيشتري دارند.

تعداد صفحات : 567

 

 


خرید آنلاین